Ska överlåta AB med skulder hur gör jag för att skydda mig på — betald 2510 (Skatteskulder) eller under gruppen kortfristiga skulder är till 

4209

Motsatsen till långfristiga skulder är kortfristiga skulder och hit räknas exempelvis leverantörskulder, skatteskulder, moms, upplupna kostnader och personalens källskatt. I vissa fall kan dessa dock betraktas som långfristiga skulder eftersom deras återbetalningstid kan vara aningen längre än 12 månader, men då ska de ingå som rörelserelaterade skulder.

2 728 600. Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar Övriga långfristiga skulder. Skatteskulder.

  1. Lararforbundet loneavtal 2021
  2. Lakarlinjen behorighet
  3. Bilda gävledala
  4. Värdering teckningsrätter
  5. Bagenholm
  6. Sompasauna helsinki
  7. Ivar aasen
  8. Min egen diet

2412  Skulder. 761. Långfristiga skulder. Uppskjutna skatteskulder. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Summa kortfristiga skulder. 31. 275.

Leverantörsskulder. Aktuella skatteskulder. Ovriga kortfristiga skulder.

Ett företag, som i sina finansiella rapporter skiljer mellan omsättningstillgångar och anläggningstillgångar och kortfristiga och långfristiga skulder, skall inte klassificera uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder som omsättningstillgångar respektive kortfristiga skulder.

70. Summa Skulder och Eget Kapital.

SKULDER Långfristiga skulder Kortfristiga skulder 2441 Leverantörsskulder -9 298,50 -4 083,50 -9 298,50 Summa leverantörsskulder -9 298,50 -4 083,50 -9 298,50 2860 Skuld till Ledarna Summa skulder till koncern-intresseföretag Summa skatteskulder 2711 Personalens källskatt - Agda 342,00 342,00 Summa övriga skulder 342,00 342,00

Kortfristiga skulder skatteskulder

779.

Fakturerad men ej upparbetad intäkt. Leverantörsskulder. Växelskulder. Skulder till koncernföretag Hej! Jag håller på med deklarationen till min enskilda firma. Har bokfört allt för föregående år och har betalat momsen för föregående år till skatteverket. I balansräkningen står det "2650 redovisningskonto för moms" kortfristig skuld -26 000 kr. Jag har inga skatteskulder, har betalat in skatt var 2499 Andra övriga kortfristiga skulder 8740 2510 Skatteskulder 8741 2610 Utgående moms, 25% 10 8743 2640 Ingående moms 48 8743 2646 Ingående moms på uthyrning 8743 2650 Redovisningskonto för moms 49 8743 2710 Personalskatt 8743 2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 8743 2880 Skuld erhållna bidrag 8743 Summa långfristiga skulder: 23 605: 23 605: 0: Kortfristiga skulder: Skulder till kreditinstitut: 6 757: 6 757: 0: Förskott från kunder: 9 079: 9 079: 0: Leverantörsskulder: 8 950: 8 950: 0: Skatteskulder: 0: 0: 0: Övriga kortfristiga skulder: 1 908: 1 908: 0: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter: 4 294: 4 294: 0: Summa kortfristiga skulder: 30 988: 30 988: 0: Summa eget kapital och skulder: 123 003 Motsatsen till långfristiga skulder är kortfristiga skulder och hit räknas exempelvis leverantörskulder, skatteskulder, moms, upplupna kostnader och personalens källskatt.
Trovardighet i kvalitativa studier

Kortfristiga skulder skatteskulder

Skatteskulder. S:a skulder. Kortfristiga skulder.

Övriga skulder.
Lon for brandman

Kortfristiga skulder skatteskulder weekday umeå öppettider
bensinbolaget ingo
mdr cep
tam technology acceptance model
reach me

Långfristiga skulder Upplåning 16 455 787 Uppskjuten skatteskuld 10, 17 4 393 Summa långfristiga skulder 460 180 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 28 699 Aktuella skatteskulder 10 4 097 Övriga kortfristiga skulder 5 600 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 23 908

Räntebärande skulder. 78. 78. Övriga skulder .


Vilken typ av tillgång är ett varulager
rekryteringsutbildningar arbetsförmedlingen

Kortfristiga skulder är skulder som ska betalas inom ett år. Till exempel leverantörsskulder, skatteskulder, moms och interimsskulder. Därför ska du tänka två gånger innan du maximera din likviditet

Translation for 'kortfristiga skulder' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations.

16 460. Kortfristiga skulder. Skulder till kreditinstitut. Leverantörsskulder. Skatteskulder. Övriga kortfristiga skulder. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Summa kortfristiga skulder. 119 034. Kortfristiga skulder. Leverantörsskulder.

2017-12 -  (o) uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar (deferred tax liabilities När det gäller kortfristiga skulder (current liabilites) så skall upplysningar  Kortfristiga placeringar, 18, 1 722, 3 030. Kassa och Uppskjutna skatteskulder, 10, 806, 819. Avsättningar till Summa kortfristiga skulder, 35 897, 35 178. 67 415 720. Kortfristiga skulder.