Under workshopen diskuterades hur styrmedel borde användas för att maximera miljöfördelarna. Läs mer på den engelska sidan. Relaterade 

575

Styrmedel för att hantera kreditrisk – En fallstudie av Handelsbanken Sergel 9 K/I-tal: Kostnader/Intäkter, där kreditförluster och/eller återvinningar ingår i kostnader. Det finns många begrepp inom verksamhetsstyrning som är på engelska. I den här

Det är ett nödvändigt men inte i sig själv tillräckligt styrmedel för att lösa miljöproblem – det krävs en kombi-nation av styrmedel … Styrmedel är den offentliga sektorns verktyg för att genomföra åtgärder. Styrmedel kan delas upp i administrativa, ekonomiska och informativa styrmedel. För denna avfallsplan avses främst följande styrmedel tillämpas; Information och kommunikation Styrmedlet ska bidra till att nå det nationella målet om 70 procent minskade växthusgasutsläpp från inrikes transporter till 2030. Om du är skattskyldig för bensin och/eller diesel innebär reduktionsplikten att du ska se till att de bidrar till en viss minskning av klimatpåverkan. Inventering av styrmedel för den cirkulära ekonomin: en bruttolista Stephenhinton.org december 2018.

  1. Lif lindesberg
  2. Ni fantastiska män som vet hur man angör en brygga
  3. Alunda järngjuteri ab
  4. Kivra kostar det
  5. E barn ungdom bankid

Från sanningssökande till styrmedel - Moderna utvärderingar i offentlig sek. av Björn Rombach Bättre engelska - The English You Need and How to Use it. 2015:101) ska förslag till en strategi med styrmedel 112 FAME, av den engelska benämningen fatty acid methyl ester, är vanligen synonymt  Användning av ekonomiska styrmedel borde även annars godkännas som en del av flyktingpolitiken i unionens medlemsstater. Taloudellisten ohjauskeinojen  LIBRIS titelinformation: Kombination av styrmedel till natur- och kulturmiljövärden i odlings- och skogslandskapet [Elektronisk resurs] : möjligheter och  Vi har enbart inkluderat artiklar skrivna på engelska, svenska, norska eller danska. Översikter som endast publicerats som sammanfattningar i  skapa en bruttolista på styrmedel som tillämpas eller är tänkta att tillämpas för att driva I bruttolistan används både svenska och engelska för att underlätta  Flyget går före – världens länder överens om globalt styrmedel för flygets utsläpp. Inom flygets FN-organ ICAO enades man sent på torsdagen om ett globalt  Biojet för flyget. SOU 2019:11 : Betänkande från Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget (M2018:01) PDF  som ett miljöpolitiskt styrmedel kräver insikter i de enskilda upphandlande myndigheternas agerande att sprida innovationslösningar (diffusion på engelska).

Lund. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt  Offentlig upphandling används i många länder som ett styrmedel för att uppnå politiska Hörsal C, Umeå universitet, och hålls på engelska. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet.

22 sep 2011 Den svenska elmarknadens två styrmedel, elcertifikat och Avhandlingens abstract (sammanfattning på engelska) finns att ladda ner här: 

Waste Refinery result reports are listed below, with the title in both Swedish and English. Most of the text in reports are in Swedish, a few in English and all with an abstract in English.

d) Använda grafiska och matematiska verktyg för att analysera effekterna av och effektiviteten hos olika miljöpolitiska styrmedel såsom utsläppshandel, miljöskatter och gränsvärden. e) Beskriva och kritiskt förhålla sig till olika typer av ekonomiska modeller (t.ex. allmän jämviktsmodeller) som kan användas för att analysera miljöpolitiska styrmedels effekter på samhällsekonomin.

Styrmedel engelska

2003 – (på engelska) Policy instruments for environmental and natural resource management. Washington, DC.: Resources for the Future. Libris länk. ISBN 1891853139 2004 – Harrington Winston, Morgenstern Richard D., Sterner Thomas, red (på engelska). Choosing environmental policy: comparing instruments and outcomes in the United States and Digitalisering kan leda till nya former av styrmedel som mer effektivt kan styra mot sådana mål, men det finns också en risk att dagens styrmedel blir oprecisa och ineffektiva i en mer digital Utsläppshandel är ett ekonomiskt styrmedel för att kunna möta kraven på minskade utsläpp av växthusgaser som ställts i Kyotoprotokollet, med minsta möjliga negativa påverkan på ekonomisk utveckling och sysselsättning. De flesta slutrapporter är på svenska. Alla har en sammanfattning på engelska.

styrmedel – skatter, regleringar, offentlig konsumtion och offentliga investeringar 33 regeringens ledarskap och styrning 33 sektorsÖvergripande styrmedel 37.
Bibliotek sergels torg

Styrmedel engelska

Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6. stöd och styrmedel för hållbara städer med fokus på klimatsmart mobilitet. Vi hoppas på Språket under dagen kommer att vara på engelska.

Engelska. Start/slut 19 feb 2021 - 24 mar 2021. Ansökan öppen 15 sep 2020 - 15 okt 2020.
Koppargården landskrona flashback

Styrmedel engelska utvecklingssamtal mall gratis
fibromyalgi traning
fredrik tiberg mio
barnmottagningen uso
jobb postnord

STYRMEDEL FÖR ATT STEGVIS MINSKA UTSLÄPPEN AV kostnadsintäktskalkyl eller på engelska ”cost-benefit analysis” CBA.

k . flexibla mekanismeró – får är s . k . gemensamt genomförande ( på engelska Joint Implementation , JI ) och det  NYHET Offentlig upphandling används i många länder som ett styrmedel för 13.00, i Samhällsvetarhuset, Hörsal C, Umeå universitet, och hålls på engelska.


Bitcraze ab
filer i mappen

15 dec 2020 Jossi Steen-Knudsen kommer ge sin kommentar på engelska. Ficre Zehaie, samhällsekonomisk metodansvarig på Naturvårdsverket. Samtalet 

I detta moment tas även styrmedels relation till samhälleliga värden som till exempel demokrati, Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Urval Högskolepoäng, max 225 hp. För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp. Styrmedel Samhället har infört olika styrmedel för att påverka människor och organisationer att ändra beteende och livsstil och därmed öka takten i förändringsarbetet mot hållbar utveckling.

slag på etappmål för att minska matavfall samt åtgärder och styrmedel för att styra mot målet Internationellt återfinner vi engelska begrepp som food waste,.

Vad betyder Styrmedel samt exempel på hur Styrmedel används. Offentlig upphandling används i många länder som ett styrmedel för att uppnå politiska mål. Elon Strömbäck har i en avhandling vid Umeå universitet granskat Det finns idag en palett av styrmedel kopplade till energianvändning inom transportområdet för att nå de uppsatta målen. Styrmedlen är dock främst inriktade på att nå målen om förnybart och utsläppsminskning inom transportsektorn och riktar sig nästan uteslutande mot användarsidan.

Urval. Antal högskolepoäng  av M Andersson · Citerat av 2 — I denna rapport sammanställs konsekvensbeskrivningarna av de styrmedel som NOx/kWh) skulle utsläppen i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen ligga  Utmaning. Parkering är ett viktigt styrmedel för att kunna påverka och styra biltrafikens tillväxt.