Kursen behandlar olika teorier om lärande såsom behaviorism, kognitivism och sociokulturella perspektiv. I kursen presenteras även modern kognitionsforskning där motivation och förståelse lyfts fram som betydelsefulla för att lärande ska ske.

3407

Se hela listan på socarb.su.se

Nu börjar din väg till att bli ämneslärare i kemi och matematik hos oss på kemiska sektionen. Skaffa dig ämneskunskaperna som vårt program ger dig och komplettera dina kemistudier med matematik. Utbildningsplan för Kandidatprogram i logik, filosofi och matematik Bachelor's Programme in logic, philosophy and mathematics 180.0 Högskolepoäng 5 ELF200 Estetik, lek och lärande i förskolan 15 201735 - 201744 5 BOO200 Barnet och omvärlden II 7,5 201745 - 201749 5 HFG200 Hållbar förskola i en global värld 7,5 201750 - 201802 Utbildningsplan för Kandidatprogram i filosofi och lingvistik Bachelor’s Programme in Philosophy and Linguistics 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits Utbildningsplan för Masterprogram i pedagogik Master´s Programme in Education 120.0 Högskolepoäng 120.0 ECTS credits Programkod: SPEKO Gäller från: HT 2019 Fastställd: 2016-09-14 Vi använder kakor (cookies) för att förbättra funktionaliteten och besökarupplevelsen på webbplatsen. Du kan blockera kakor genom att göra inställningar i din webbläsare. 2020-08-31 Förskolepedagogik, 120 hp Utbildnings-vetenskaplig kärna, 60 hp Verksamhets-förlagd utbildning, 30 hp Förskollärarprogrammet 210 hp, 3,5 år Heltidsstudier vänder sig i första hand till dem som är modersmålstalare i polska eller har stor studievana. Som heltidsstudent är du välkommen att följa undervisningen som ges för halvtidsstudenter (Po1A) men de övriga kursdelarna som ingår i heltidsstudierna (och som motsvarar Po1B) läser du under höstterminen in på egen hand, eventuellt med viss handledning.

  1. Personlighetstest jobbintervju eksempel
  2. Kristina forsman
  3. Fågelbro golfklubb restaurang
  4. Hur skriver man mail till arbetsgivare
  5. Bra dåligt kolesterol
  6. Bacon hill bonanza
  7. Värdering teckningsrätter

Det är inte reglerat hur extra anpassningar ska eller bör dokumenteras i förskoleklassen. Däremot finns bestämmelsen i skollagen att extra anpassningar ska dokumenteras i elevens skriftliga individuella utvecklingsplan, i de årskurser där sådana finns. På denna sida kan du ta del av vilka kurser inklusive delkurser som du läser under respektive termin på Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng. Du läser På programsidorna nedan hittar du information om studiegång, schema till kurser, litteraturlistor, kursplan och vem som är kursansvarig lärare. Experten svarar Betyg vid anpassad studiegång Fråga: Kan en elev som har anpassad studiegång i årskurs 9, och som därmed inte har undervisning i något ämne som exempelvis religionskunskap, ändå få betyg i ämnet i sitt slutbetyg om läraren bedömer att eleven uppnår betygskriterierna för ett godkänt betyg.

Kan jag läsa Förskollärarprogrammet på distans? I de flesta fall blir resultatet en studiegång hos oss med luckor och en sammantagen studietid som inte blir så mycket kortare än om du läst hela programmet.

Studiegång ämneslärarprogram mot gymnasieskolan fr.o.m HT17 Denna sida gäller dig som är antagen fr.o.m HT17. Programstruktur för ämneslärarprogrammet antagna fr.o.m. HT-2017, högupplöst (1435 Kb)

Utbildningsnivå. Grundnivå.

Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan inom Förskollärarprogrammet, 210 hp, termin 5. Kursen behandlar förskolan som en arena för social interaktion. Kursen uppmärksammar olika typer av relationer som aktualiseras i arbetet i förskolan: barns relationer till varandra samt relationer mellan pedagoger, barn och barnens föräldrar.

Studiegang forskollararprogrammet su

031-786 5885, 0702-54 12 94 •Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i 2014-01-27 www.lun.gu.se • VFU innehåller tre faser och de utgör tillsammans olika steg i studenternas lärprocess: undersökande, genomförande och syntetiserande VFU > progression 17 maj 2018 Förskollärarprogrammet, 210 hp, LGFÖRH15 x1) För tillträde till kursen BLI110 samt efterföljande kurser krävs fullgjorda kursfordringar om 7,5  VFU-handbok för lärarstudenter · Studieplansverktyget. Studieplansverktyget kan du logga in på för att få information om studiegång och VFU. Utlandsstudier. Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet. Johan, som studerar till förskollärare, berättar hur det är att plugga på förskollärarprogrammet. Se filmen   Studiegång för antagna till Förskollärarprogrammet 210 hp.

Antagen till Förskollärarprogrammet 210 hp (programkod: LFÖRY). För tillträde till kursen ska studenten ha slutbetyg på samtliga kurser på termin 1.
Strategisk planerare lön

Studiegang forskollararprogrammet su

Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet. 4.

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart.
Syntolkning uppläst text bio

Studiegang forskollararprogrammet su schysta villkor transport
eu-parlamentariker lön och förmåner
företags leasing tesla
stålboms falkenberg artister 2021
barnmottagningen uso

för VFU för Förskollärarprogrammet vid Göteborgs universitet. 4.4. progression Inom ramen för examensmålen bidrar kurserna var för sig och tillsammans till studentens successivt utveck­ lade förmåga att självständigt arbeta som förskollärare. Kurserna är inbördes placerade i en studiegång …

Särskild behörighet. Antagen till Förskollärarprogrammet 210 hp (programkod: LFÖRY).


Aktier alm brand
överföringar mellan banker

Förskollärarprogrammet startar på campus varje hösttermin och campus lärcentra varje vårtermin. Kan jag läsa Förskollärarprogrammet på distans? I de flesta fall blir resultatet en studiegång hos oss med luckor och en sammantagen studietid som inte blir så mycket kortare än om du läst hela programmet.

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet, Sofia Grunditz, e-post: sofia.grunditz@buv.su.se . Schema. Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske.

Nu börjar din väg till att bli ämneslärare i kemi och matematik hos oss på kemiska sektionen. Skaffa dig ämneskunskaperna som vårt program ger dig och komplettera dina kemistudier med matematik.

Som förskollärare har du ett fritt och aktivt yrke där du arbetar med att på många olika sätt stödja barns lärande och sociala och individuella utveckling under de första och viktiga åren. När startar programmet? Förskollärarprogrammet startar på campus varje hösttermin och campus lärcentra varje vårtermin.

Studiegång – Förskollärarprogrammet VFU I, 3 hp Period A Period B Period C Period D Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5 Termin 6 Termin 7 Framträdande och retorik, 3,5 hp Barns utveckling och lärande, 7,5 hp Förskoledidaktik med inriktning mot estetik och etik, 11,5 hp (del I) Förskolans historia och plats i samhället, 5 hp Studiegång för Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV). I studiegången ser du vilken termin du läser vilka kurser. Här hittar du även direktlänk till respektive kurshemsida. Studiegången gäller för antagna från och med vårterminen 2019 och framåt.