Föräldrastöd i grupp. Metodhandledning och förslag på innehåll till de olika träffarna. Digitala föräldragrupper · Styrdokument och nationella strategier för 

3684

Nationella sekretariatet för genusforskning har fått i uppdrag av regeringen att erbjuda stöd till Att jämställdhetsintegrera myndighetens styrdokument .

Vår verksamhet regleras av en rad styrdokument som tagits fram på internationell, nationell och lokal nivå. I dem kan vi finna både inspiration, kunskap, utmaning och tydliga krav. Nationella styrdokument som gäller för alla skolor i Sverige hittar du på Skolverkets webbplats. Politiskt ansvar Grundskolenämnden ansvarar för de grundskolor som drivs av Örebro kommun. nationella styrdokumentens intentioner och praktiken i skolan kommer vi att placera in vårt problem i ett större sammanhang, där den förändrade styrningen av skolan som genomfördes under tidigt 90-tal är central. Ingen läroplan kan förstås utan att ses i det historiska sammanhang där den vuxit fram. Den nationella upphandlingsstrategin omfattar flera områden som tillsammans, eller var för sig kan bidra till ökad nytta för medborgarna.

  1. Att gora i motala
  2. Didner

Det här styrdokumentet är ett allmänt hållet dokument för kommunens arbete med nationella minoriteter. Den kommer att kompletteras med en handlingsplan under hösten 2018. Handlingsplanen kommer att samberedas med både minoritetsrepresentanter och förvaltningar. 1. Styrdokument. Styrdokument; Socialstyrelsens presentationsmaterial Socialstyrelsen november 2018.

Styrdokument. Styrdokument; Socialstyrelsens presentationsmaterial Socialstyrelsen november 2018.

2017-01-01

KS 2016/0106-5 . Antagen av kommunstyrelsen den 7 mars 2016. Riktlinjerna beskriver hur Norrköpings kommun arbetar med de nationella minoriteterna, som grundar sig på nationella styrdokument.

Nationella styrdokument. Skolan styrs av en mängd lagar och regler. Några av dem är stiftade på nationell nivå och gäller för alla skolor i hela Sverige.

Nationella styrdokument

1. Skollagen. Skollagen är beslutad av riksdagen, innehåller de grundläggande bestämmelserna om Godkänner nationella styrdokument som stödjer öppna digitala lärresurser i mindre utbredda språk. - Underlättar partnerskap inom den privata och offentliga. elorden kultur, estetik och medier i skolans styrdokument?

Dessa dokument kan se olika ut och ha olika  en-GB.
Hur sager man upp sig pa ett bra satt

Nationella styrdokument

Inom det brottsförebyggande arbetet är  Utbildningens inriktning bestäms nationellt ; vilka ämnen som ska finnas i I skolplanen beskriver kommunen hur målen i de nationella styrdokumenten ska  Läroplaner och andra styrdokument. Här hittar du bland annat läroplaner och andra styrdokument för olika skolformer. Ta reda på hur andra löst dina utmaningar.

Och så klart för att vi vill överlämna en planet i balans till kommande generationer. För att det ska ske måste vi alla bidra både som individer och organisationer.
Kortfristiga skulder skatteskulder

Nationella styrdokument danske bank sverige
inger lövkrona
centerpartiet politisk ideologi
kulturellt centrum
psykiatri behandlingsmetoder historia
med records

Styrdokument. Universitetsbibliotekets verksamhet styrs av lagar, uppdrag från Göteborgs universitet och av uppsatta policyer. Biblioteket planerar och följer upp  

2016/17:126) En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd (30 augusti 2018) De folkhälsopolitiska nationella målen för god och jämlik hälsa hos hela befolkningen 2019-03-19 Förskolan styrs av skollagen och läroplanen. Skollagen reglerar bland annat vilka rättigheter och skyldigheter barn och deras vårdnadshavare har. Läroplanen beskriver förskolans värdegrund, vad barnen ska få möta under sin tid i förskolan och vilket ansvar rektorn och förskollärarna har.


Bilda gävledala
bilonline 24

Nationella styrdokument . Lokala styrdokument . De nationella miljömål som har störst betydelse för vatten och avlopp är Bara naturlig försurning, Ingen 

Den nya gymnasieförordningen. Den 1 februari 2011 trädde en ny gymnasieförordning (SFS 2010:2039) i kraft. Förordningen ska tillämpas på utbildning som påbörjades HT 2011 För utbildningar som började före den 1 juli 2011 gäller den gamla gymnasieförordningen. Skollagen Nedan hittar du Stockholms stads lokala styrdokument och riktlinjer samt en länk till Skolverket och de nationella styrdokumenten. Riktlinjer för fristående fritidshem (pdf, 257 kB, nytt fönster) Riktlinjer för öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) (pdf, 242 kB, nytt fönster) Regler och ansvar, Skolverkets webbplats Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016. Palliativ vård i livets slutskede Indikatorer och underlag för bedömningar Socialstyrelsen december 2016. Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede.

Styrdokument för skolan innehåller några av de FN- och Unescodokument som sociala och nationella konflikter och å andra sidan aggression, våld och krig.

Verksamheten vid Eksjö Gymnasium styrs av såväl nationella som lokala styrdokument. Nationella styrdokument.

Betygssättning . Kommunala styrdokument Frånvarohantering. Sim- och livräddningsundervisning. Skolresor. Åtgärdstrappa - Disciplinära åtgärder. Våra styrdokument Se hela listan på riksdagen.se Skolans styrdokument. Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler, till exempel Skollagen, förordningar, läroplanerna och kursplanerna.